Minh Hạnh đã nghe để học và, xin ghi chép tóm tắt theo sự hiểu của chính mình từ video giảng Paṭṭhāṇa" do HT Sán Nhiên giảng. Minh Hạnh xin chia sẻ đến qúi Thiện Tri Thức, nếu có gì sai sót xin lượng tình tha thứ, xin từ bi chỉ dạy, Minh Hạnh vô vàng cảm tạ. Con xin thành kính cảm tạ ơn HT Sán Nhiên đã thuyết giảng bài pháp rất hữu ích để chúng con tu tập. Cũng xin chân thành cảm ơn đến qúi anh chị trong ban Hoằng Pháp của Trung Tâm Việtnamese American Mahasi Meditation Center. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến tứ ân phụ mẫu, đến tất cả Chư Thiên, Vua Trời Đế Thích, các Ngài Tứ Đại Thiên Vương, và tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nguyện cho vợ chồng con và các con cháu đời này và mãi mãi những đời sau có chánh tín và chánh trí.

Namo Buddhaya

 
Bài Giảng Chuyển Biên

Những bài giảng được chuyển biên từ băng video của HT Sán Nhiên giảng Kinh Phát Thú trên zoom

042 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 10 tháng 12, 2022

040 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 19 tháng 11, 2022

039 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 12 tháng 11, 2022

038 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 5 tháng 11, 2022

037 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 29 tháng 10, 2022

036 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 22 tháng 10, 2022

035 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 15 tháng 10, 2022

034 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 08 tháng 10, 2022

033 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 1 tháng 10, 2022

032 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 24 tháng 9, 2022

031 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 10 tháng 9, 2022

030 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 10 tháng 9, 2022

029 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 3 tháng 9, 2022
.
028 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 27 tháng 8, 2022

027 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 20 tháng 8, 2022

026 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 13 tháng 8, 2022 .

025 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 6 tháng 8, 2022

024 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 30 tháng 7, 2022

023 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 23 tháng 7, 2022

022 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 17 tháng 7, 2022

021 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 5 tháng 7, 2022

020 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 2 tháng 7, 2022
.
019 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 25 tháng 6, 2022

018 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 18 tháng 6, 2022

017 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 11 tháng 6, 2022 .

016 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 5 tháng 6, 2022

015 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 27 tháng 5, 2022

014 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 22 tháng 5, 2022 .

013 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 14 tháng 5, 2022

012 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 7 tháng 5, 2022

011 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 30 tháng 4, 2022

010 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 23 tháng 4, 2022

017 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 16 tháng 4, 2022

009 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 9 tháng 4, 2022

008 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 2 tháng 4, 2022

007 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 19 tháng 3, 2022

006 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 13 tháng 3, 2022

004 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 5 tháng 3, 2022

003 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 26 tháng 2, 2022

002 Patthana - HT Sán Nhiên giảng ngày 19 tháng 2, 2022

001 Patthana - HT Sán Nhiên giảng ngày 12 tháng 2, 2022

Xin lưu ý tải những băng giảng trong trang web Chìa Khóa Học Phật để sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Pháp thí thù thắng hơn tất cả sự ban bố, kinh Pháp Cú 354


website counter