Home page

 


Home page
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện Thiền
Cổ Học Tinh Hoa
Truyện Ngắn - Minh Hạnh
Thầy Lazaro Phiền
Truyện Cười
Lời hay y đẹp
Ngụ Ngôn
Sức Khỏe

hoa lyly Trang Tử một lần nằm mộng thấy mình hoá bướm bay lượn khắp đó đây. Trong giấc mộng ông đã không nhận thức bản thân của mình là người. Mình chỉ là con bướm. Bất chợt ông tỉnh giấc và thấy ông đang nằm đó, là một con người.

Nhung mà rồi ông suy nghĩ,

"Có phải trước đây mình là Trang Tử nằm mộng thấy hóa buớm, hay bây giờ mình là bướm mộng thấy hoá Trang Tử?"

Câu chuyện triết lý thật đẹp. Cuộc đời chỉ là một giấc mộng hay giấc mộng chính là cuộc đời .

.