Home page
Trang Chính
Kư Sự
Truyện Ngắn
Sưu Tầm
Ngụ Ngôn Hay

 

hoa lyly TRUYỆN NGẮN

Hương Rừng Cà Mau - Ḥn Cổ Tron - Sơn Nam

Gốc Mai Già - B́nh Nguyên Lộc

Người Khất Sĩ - Truyện dịch- Minh Hạnh

 Hoa cho người sống - Nguyễn Trung Đỉnh

 Con Trích Ré - Sơn Nam

 Bơi ngược ḍng - Cá Salmon - Minh Hạnh

 Con gà què - Tường Long

 Viên Ngọc Ẩn - Xuân Đ́nh

 Bà Mẹ - Minh Hạnh truyện dịch 

 Cái Huyệt - Phạm Sông Hồng

 Đường Tăng - Truong Quốc Dũng

Ḷng Mẹ - Hồ Dzếnh

Báo hiếu: trả nghĩa cha - Nguyễn Công Hoan

Tháng Chạp chim về - Nam Sơn

Đi con đường khác - Vơ Hồng

 

.