Sa môn trong chiếc y vàng

Uy nghiêm tướng hảo tịnh an cơi ḷng

VƯƠNG PHI YASODHARĀ (DA DU ĐÀ LA) CHỈ CHO RĀHULA (LA HẦU LA): “VỊ SA MÔN TƯỚNG HẢO QUANG MINH DẪN ĐẦU CHÍNH LÀ THÂN PHỤ CỦA CON

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center