Nhớ xưa ước hẹn bằng lời

Bây giờ ánh đạo rạng ngời trong tâm

ĐỨC PHẬT VÀO THÀNH VƯƠNG XÁ ĐỘ VUA BIMBISARA. VỊ VUA DÂNG CÚNG NGÔI CHÙA ĐẦU TIÊN CỦA PHẬT GIÁO, TỨC TRÚC LÂM TỊNH XÁ (VELUVANA VIHĀRA).

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center