Bao đồ tuế nhuyễn thả trôi

Như bao lầm lạc buông rơi theo ḍng

NHỮNG ĐẠO SĨ NHÓM URUVELA XUẤT GIA THEO PHẬT QUĂNG BỎ TẤT CẢ PHÁP KHÍ PHÁP CỤ THEO D̉NG SUỐI KHIẾN CÁC ĐẠO SĨ HẠ NGUỒN THẮC MẮC. RỒI TẤT CẢ ĐỀU THÀNH ĐỆ TỬ PHẬT.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center