Qui y nhị bảo thắng duyên

Ngàn sau c̣n đấy tóc thiêng phụng thờ

HAI THƯƠNG BUÔN NGƯỜI MIẾN ĐIỆN TAPASSU VÀ BHALLIKA CÚNG DƯỜNG BỮA CƠM ĐẦU TIÊN SAU NGÀY THÀNH ĐẠO. HAI NGƯỜI NẦY CŨNG ĐƯỢC QUI Y NHỊ BẢO VÀ NHẬN TÁM XÁ LỢI TÓC.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center