Sao mai l dạng lưng trời

V bin chnh tr đến thời mn khai

NĂM 35 TUỔI ĐỨC THCH CA MU NI THNH ĐẠO DƯỚI CỘI BỘ ĐỀ TẠI BODH GĀYĀ.

Tranh: Global Pagoda Ch thch: Tỳ kheo Gic Đẳng

Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center