Thiếu chi là chỗ chẳng dành

Chỉ đ̣i chốn ấy bất thành mưu toan

TRONG ĐÊM THÀNH ĐẠO DƯỚI CỘI BỒ ĐỀ, THIÊN MA KÉO QUÂN ĐẾN Đ̉I DÀNH LẤY CHỖ NGỒI CỦA BỒ TÁT NHƯNG CUỐI CÙNG THẤT BẠI

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center