Anh hng biết trọng anh hng

Khẩn xin lưu lại để cng độ sanh

BỒ TT CŨNG TM HỌC Ở ĐẠO SĨ UDDAKA RĀMAPUTTA. CŨNG NHƯ LẦN TRƯỚC, NGI THNH TỰU ĐƯỢC SỞ CHỨNG CỦA VỊ THẦY V ĐƯỢC MỜI CNG GIẢNG DẠY HỘI CHNG NHƯNG LẠI RA ĐI V CHƯA TM RA ĐẠO GIẢI THOT.

Tranh: Global Pagoda Ch thch: Tỳ kheo Gic Đẳng

Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center