Một người từ bỏ ngai vàng

Một người chia nữa giang sơn cầu hiền

LẦN ĐẦU VUA BIMBISARA (B̀NH SA VƯƠNG) GẶP ĐỨC BỒ TÁT XIN HIẾN TẶNG NỮA VƯƠNG QUỐC MAGADHA (MA KIỆT ĐÀ).

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center