Pht trầm tư nhập sơ thiền

Ai hay bảy tuổi siu nhin ci lng

NĂM LN BẢY TUỔI THI TỬ THEO PHỤ VƯƠNG DỰ LỄ HẠ ĐIỀN, NGI NGỒI DƯỚI BNG CY TRẦM TƯ CHỨNG TR SƠ THIỀN

Tranh: Global Pagoda Ch thch: Tỳ kheo Gic Đẳng

Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center